Stomatochirurgie

Naše klinika je Vám připravena poskytnout veškeré stomatochirurgické výkony.

Stomatochirurgie

Naše klinika je Vám připravena poskytnout veškeré stomatochirurgické výkony. Od širokého spektra stomatochirurgických zákroků, vč. zavádění dentálních implantátů, přes náročné doplnění kostí před implantací, také parodontální chirurgii a ošetření rizikových pacientů.

Stomatochirurgyní naší kliniky je MDDr. Iva Michalusová, lékařka s několikaletou praxí ve fakultní nemocnici se specializací v ústní, čelistní a obličejové chirurgii. I nadále se zaměřuje na nejmodernější postupy v implantologii a parodontologii.

Při významném poškození zubů kazem, zánětem nebo úrazem musí dojít k extrakci zubu. Nejčastějším zákrokem stomatochirurige bývá trhání zubů moudrosti. Veškeré zákroky se vykonávají v lokální anestezii, tedy při znecitlivění daného místa, s individuálním přístupem a maximální šetrností.

Poskytujeme:

- jednoduché extrakce dočasných a stálých zubů
- komplikované extrakce a mnohočetné extrakce, vybavení zubů moudrosti, zalomených a ponechaných kořenů z dřívějších extrakcí
- vybavení cyst, resekce kořenového hrotu - úprava měkkých a tvrdých tkání dutiny ústní před zhotovením protetických náhrad
- autotranplantace
- zavedení aktivních tahů
- ošetření rizikových pacientů

CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBŮ MOUDROSTI
PRESERVACE LŮŽKA
AUTOTRANSPLANTACE

V případě vhodné indikace jsme schopni ztrátu zubu nahradit vlastním zdravým zubem pacienta. Nejdříve je provedena extrakce poškozeného zubu, následně extrakce zubu transplantovaného (nejčastěji se jedná o zub moudrosti). Ten je následně vložen do lůžka po poškozeném zubu nebo do předem vytvořené štoly. Transplantovaný zub je v novém umístění zafixován. Za 2 – 3 týdny je třeba zub endodonticky ošetřit. Autotransplantace zubů je dobrá alternativa náhrady zubu namísto zubního můstku nebo i implantátu. Musí být ale splněny jisté podmínky. Často může být před i po autotrasnplantaci nutná ortodontická terapie nebo také protetická úprava korunky.