Ochrana osobních údajů

| 11:03

Úvod

Vážíme si důvěry, kterou jste nám svěřili, a závazek chránit vaše osobní údaje je pro nás prioritou. Tato zásada ochrany osobních údajů popisuje, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaké jsou vaše práva. Stomatologické Klinikum se zavazuje chránit soukromí našich pacientů a zajišťovat bezpečí jejich osobních údajů ve všech aspektech naší péče.

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů. Vaše údaje jsou zpracovávány pouze za účelem poskytování nejlepší možné péče a služeb v oblasti stomatologie a nejsou poskytovány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Zpracovávané osobní údaje

Mezi osobní údaje, které zpracováváme, patří základní identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o vašem zdravotním stavu a historie vaší péče u nás. Tyto údaje nám umožňují poskytovat vám personalizovanou péči a poradenství, sledovat vaši léčbu a komunikovat s vámi o vašich potřebách a přáních.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv včetně práva na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. K realizaci těchto práv můžete kdykoliv kontaktovat našeho správce osobních údajů prostřednictvím emailové adresy [email protected].

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy, připomínky či žádosti týkající se ochrany vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na následující adrese: Lukáš Krajčí, Palackého třída 832/150, 612 00 Brno, Česká republika nebo prostřednictvím emailu: [email protected].

Tento dokument ochrany osobních údajů je pravidelně přezkoumáván a aktualizován s ohledem na nejnovější změny v právních předpisech a nejlepších praktikách. Poslední aktualizace byla provedena dne [datum poslední aktuality], a doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tento dokument, abyste byli informováni o jakýchkoli změnách.

Právní informace

Sdílení na sociálních sítích

Napsat komentář